Agnelo Da Silva Pereira

Póvoa do Carreiro – Troviscal
Funeral: 2 de novembro de 2017